Goud vs Zilver

Goud vs zilver is natuurlijk een keus die veel mensen dienen te maken die willen investeren in een bepaald edelmetaal. Over het algemeen is het voor mensen namelijk wel duidelijk dat ze op zoek zijn naar zekerheid, maar dient op dat moment de keuze tussen goud vs zilver gemaakt te worden. Hierbij is het natuurlijk vooral van belang om goed op de hoogte te zijn van de voordelen van de verschillende investeringen, zodat men uiteindelijk een goede en weloverwogen keuze zal kunnen maken. Op die manier is het mogelijk om te kiezen voor de juiste investering en aan de hand van de keuze tussen goud vs zilver zo een hoop geld te gaan verdienen. Om tot de uiteindelijke beslissing te komen kan men natuurlijk rekening houden met een aantal factoren. Zo is het bijvoorbeeld interessant om eens te kijken naar de prijs waarvoor men het edelmetaal aan kan schaffen. De keuze tussen goud vs zilver zal op die manier voor verschillende investeerders verschillend uitpakken. Daarnaast is het van belang om rekening te houden met bijvoorbeeld de vrijstelling van de btw. Op die manier kan men met de keuze tussen goud vs zilver gemakkelijk een hoop geld besparen en kan men er zo bijvoorbeeld voor zorgen dat er snel een mooi rendement gemaakt kan worden, waardoor men er ook daadwerkelijk geld aan zal gaan verdienen. Zonder dat er een leuk rendement gemaakt wordt is de keuzen tussen goud vs zilver namelijk wel heel leuk, maar zal het maar weinig opleveren, waardoor men er uiteindelijk ook weinig aan over kan houden en de investering niet bepaald een interessante is met het oog op het resultaat dat men heeft weten te behalen met het goud of zilver. Tenslotte kan men de keuze tussen goud vs zilver natuurlijk maken op basis van factoren als de historie en de koersrichting, al zien we hierin over het algemeen maar weinig verschillen. De beide edelmetalen bewegen in min of meer dezelfde richting, waardoor wat dit betreft de keuze tussen goud vs zilver een stuk minder interessant is. Wel kan men op die manier zien waarom de voor- en nadelen van de beide edelmetalen zo sterk zijn en kan men een extra reden vinden om bijvoorbeeld voor de lage aanschafprijs of de vrijstelling van de btw te kiezen.

Goud vs zilver: aanschafprijs

Bij de keuze tussen goud vs zilver is natuurlijk de aanschafprijs van belang. Dit betekent dat men over het algemeen goed kijkt naar het bedrag dat men dient te investeren, maar ook naar de kosten van deze investering. Hierbij is het van belang dat men de kosten gescheiden kan zien van de uitgaven, oftewel de investering plus de kosten. Bij de keuze tussen goud vs zilver kan men op die manier heel eenvoudig bepalen wat de meest voordelige optie is en waar men uiteindelijk dus het meest aan over zal houden. Het spreekt natuurlijk voor zich dat het van belang is om de optie te kiezen waarbij de kosten het minst hoog zijn, aangezien men de kosten bij de keuze tussen goud vs zilver in de beide gevallen terug dient te verdienen aan de hand van het rendement dat men maakt. Bij de keuze tussen goud vs zilver geldt om die reden in de beide gevallen dat men pas echt aan het edelmetaal gaat verdienen wanneer er genoeg is verdiend om de verkoopkosten te dekken. Tot dat moment wordt er wel rendement gemaakt, maar is dat meer het terugverdienen van de kosten. Bij de keuze tussen goud vs zilver kan men gemakkelijk verschillen zien in deze verkoopkosten en de totale investering die men dient te doen. Wanneer men kiest voor het zilver is het namelijk mogelijk een kleiner bedrag te investeren, maar zijn de verkoopkosten op die manier relatief hoger, aangezien de vaste kosten verdeeld kunnen worden over een kleiner totaalbedrag. De keuze tussen goud vs zilver kan op die manier dus hogere kosten betekenen, maar ook de mogelijkheid om een kleinere investering te doen en op die manier dus ook minder risico te nemen. Om tot de juiste keuze te komen dient men de hogere kosten tegen het lagere risico af te wegen en zo tot een keuze te komen tussen goud vs zilver. In veel gevallen kiest men voor het goud om er voor te zorgen dat de verkoopkosten lager zijn, waardoor men deze over het algemeen sneller zal hebben terugverdiend dan bij het aankopen van zilver in plaats van goud kopen in Rotterdam.

Goud vs zilver: btw

Bij de keuze tussen goud vs zilver kan men zich daarnaast richten tot de btw. Zoals we allemaal weten dienen we btw te betalen over in principe alle producten en diensten die we aanschaffen. Dit betekent echter dat de prijs van een product zomaar 19% hoger kan komen te liggen. Bij de keuze tussen goud vs zilver komt men op die manier voor de keuze te staan om de eerste 19% van het rendement te gebruiken om de btw terug te betalen, of dit niet te doen en dus veel sneller te gaan verdienen aan het edelmetaal. De keuze tussen goud vs zilver valt op deze manier vaak op het goud, aangezien men op die manier van de vrijstelling van de btw kan profiteren en deze dus niet hoeft te betalen. Zo valt er veel sneller een aantrekkelijk netto rendement te maken voor de investeerder in het prachtige edelmetaal.

Goud vs zilver: historie en koersrichting

De keuze tussen goud vs zilver kan wellicht makkelijker worden wanneer men goed kijkt naar de historie en de richting waarin de beide koersen zich hebben bewogen. Over het algemeen stijgt het zilver namelijk met het goud mee, waardoor het een volwaardige dochter lijkt te zijn van het goud. Om die reden kunnen mensen die relatief minder kapitaal willen investeren gemakkelijk kiezen voor zilver, zeker wanneer het gaat om een aantal speciale munten die ook zijn vrijgesteld van de btw. Zij kunnen dan net als bij het goud profiteren van een aantrekkelijk rendement, waardoor de keuze tussen goud vs zilver misschien weer een stukje gemakkelijker wordt.