Goudkoers

De goudkoers is natuurlijk van groot belang voor iedereen die goud wil kopen in Rotterdam, maar ook voor mensen die goud willen aanschaffen in het algemeen. Het is namelijk precies deze goudkoers die bepaalt op men een leuk rendement heeft gemaakt, of dat het goud er alleen maar voor heeft kunnen zorgen dat de waarde van het kapitaal stabiel is gebleven en dat men er dus in ieder geval niet slechter van is geworden. Zeker wanneer de inflatie op dreigt te lopen is dit vaak het geval, waardoor het goud voor een hoop bescherming kan zorgen. Zelfs wanneer de goudkoers niet stijgt kan het op die manier slim zijn om in het goud te investeren en op die manier dus als het ware geld te verdienen ten opzichte van de mensen die geld verliezen wanneer ze hun kapitaal aanhouden in dollars of euro’s. Om een goede voorspelling te doen met betrekking tot de goudkoers is het hierbij natuurlijk van belang om een hoop kennis op te doen. Op die manier kan men namelijk inschatten wat de prijs ongeveer zal gaan doen en of het slim is om het goud aan te kopen of het juist even links te laten liggen. De goudkoers voorspellen is daarbij haast niet mogelijk, maar men kan natuurlijk wel uitspraken doen over de richting waarin de koers de komende tijd zal gaan veranderen. Zo kan men in principe bepalen of het slim is om meer goud aan te kopen. Om de goudkoers enigszins te kunnen voorspellen kan men gebruik maken van een aantal verschillende factoren. Zo is het bijvoorbeeld heel interessant om te kijken naar het verleden van de koers. Aan de hand hiervan kan men namelijk bepaalde patronen herkennen, waardoor het mogelijk wordt om te zien wanneer het verstandig is om goud te kopen. Door daarbij te kijken naar de huidige goudkoers wordt het mogelijk om bepaalde momenten vast te stellen waarop men er goed aan zou doen om goud te kopen in Rotterdam en er dus in te gaan investeren. Om daarbij het juiste moment te kiezen dient men tenslotte natuurlijk rekening te houden met wat de goudkoers in de toekomst waarschijnlijk zal gaan doen. Met zekerheid valt het altijd moeilijk te zeggen, maar men kan bijvoorbeeld wel aangeven in welke richting de koers ongeveer zal gaan bewegen, zodat men bijvoorbeeld beter nog even kan wachten met de investering.

Historie van de goudkoers

Zoals gezegd is het onder andere van belang om te kijken naar de historie van de goudkoers. Aan de hand van deze gegevens kan men namelijk heel interessante dingen leren over het huidige verloop van de goudkoers. Met die gegevens kan men vervolgens gaan kijken naar de momenten waarop men het best goud aan kan gaan kopen, of het juist beter even links kan laten liggen op een bepaald moment. Hierbij is het van belang om de historie van de goudkoers goed te kennen en op die manier bijvoorbeeld wat te kunnen zeggen over de afgelopen honderd jaar. Zo is het bijvoorbeeld heel interessant om te kiezen dat de koers in die 100 jaar eigenlijk nooit sterk gedaald is, in tegenstelling tot de koers van de aandelen en opties. Om die reden is het goud dus eigenlijk altijd een zeer solide investering geweest. Wanneer we ons daarbij richten op de goudkoers van de afgelopen tientallen jaren zien we dat deze op bepaalde momenten aan een interessante klim is begonnen, waardoor het goud in dit tijd een stuk meer waard is geworden. We kunnen op die manier zien dat de goudkoers vooral is gaan stijgen op de momenten waarop de economische onrust toenam en er als het ware problemen ontstonden op de markten van aandelen en opties. Op die momenten kozen veel beleggers ervoor om voor het veilige goud te kiezen, waardoor de goudkoers natuurlijk verder op is gaan lopen. Dit heeft te maken met een zeer belangrijke wet in de economie; die stelt dat de prijs van een bepaald product op zal gaan lopen wanneer de vraag toeneemt en het aanbod ongeveer gelijk blijft. Dit was er aan de hand bij het goud, waardoor de waarde ervan snel kon stijgen.

De huidige goudkoers

De huidige goudkoers is op basis van deze informatie natuurlijk heel aardig te verklaren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien dat de stijging opnieuw wordt veroorzaakt door economische onrust. We hebben natuurlijk net de kredietcrisis achter de rug en een groot aantal landen heeft om die reden een hoop schulden gemaakt. Aangezien de goudkoers hierdoor is gaan stijgen zijn meer mensen goud gaan kopen. Dit heeft er weer toe geleid dat de prijs nog verder is gaan stijgen, waardoor er als het ware een vicieuze cirkel is ontstaan die de prijs alleen maar verder op heeft weten te drijven. De goudkoers is daarnaast gaan stijgen vanwege het feit dat de inflatie steeds hoger op dreigt te lopen nu de verschillende landen hun schulden weg zullen moeten werken en dit vaak doen door zelf geld bij te drukken. Zo wordt het aanbod groter, terwijl de vraag gelijk blijft; waardoor de prijs en dus de waarde zal gaan dalen.

Toekomst van de goudkoers

De toekomst van de goudkoers is natuurlijk heel interessant voor iedereen die in het goud wil beleggen. Wie de toekomst kan voorspellen kan namelijk een hoop geld verdienen, al is dit helaas natuurlijk niet mogelijk. Wel is het mogelijk om uitspraken te doen over de richting waarin de goudkoers zich de komende jaren zal gaan bewegen. Uiteraard kan men deze uitspraken weer doen op basis van de gegevens uit de historie. Zo hebben we bijvoorbeeld gezien dat de prijs van het goud blijft stijgen zolang er sprake is van veel inflatie en onrust op de economische markten; iets dat waarschijnlijk nog wel even voort zal duren. Het is om die reden dan ook niet gek om te denken dat er nog een hoop geld verdiend kan worden met het goud. De goudkoers zal volgens een groot aantal deskundigen namelijk nog wel even blijven stijgen.